La fisioteràpia com ajuda eficaç per a la gent gran

Sense remei, quan anem complint anys, solen presentar-se una sèrie de problemes de salut que comencen a complicar la vida de qui ho pateix.

Els anys son, moltes de les vegades, els que ens porten a la pèrdua de la força muscular i a la disminució de l’equilibri i dels reflexes, que no son malalties en sí mateixes, però si generen una major dependència a qui es veuen afectats. .

A més a més, també solen aparèixer en la coneguda com tercera edat una sèrie de malalties que son pròpies d’aquesta etapa avançada de la vida, com l’artritis, l’artrosi, les malalties neurològiques que estan tenint un notable increment en la seva incidència o les malalties circulatòries que formen un dels grups que més atenció i vigilància requereixen.

El problema més gran per a la gent gran és que aquestes malalties acaben sent cròniques i es veu obligat a conviure amb elles la resta de la seva vida.

Si deixa de cuidar-se, no segueix les recomanacions mèdiques i d’activitat física, o considera com a irremeiable qualsevol avanç dels símptomes, probablement, veurà com la seva qualitat de vida empitjora  notablement.

Però, gracies a la fisioteràpia, i en el cas de moltes d’aquestes malalties, els símptomes poden disminuir o retardar-se, aconseguint d’aquesta manera que l’avi/a arribi a mantindré durant més temps la seva independència.

Sempre que el necessiti, el seu fisioterapeuta de capçalera a Barcelona

A Fisiollar li proposem, sobretot, que no es resigni a veure avançar la seva malaltia mentre els símptomes empitjorem perquè inclús quan es tracta de malalties cròniques que no tindran curació, no actualment, almenys es molt el que es pot guanyar fent  reduir el dolor, per exemple, en el cas de las de les malalties articulars, o per millorar la qualitat de vida en pacients que pateixen Alzheimer, Parkinson, o qualsevol altra malaltia neurològica.

És la fisioteràpia la que posa a la seva disposició aquella altra opció de no resignar-se davant la malaltia convertint al propi pacient en part activa implicada en la seva pròpia recuperació. Per aquest motiu els nostres fisioterapeutes no només estaran atents a cada una de les sessions en les que atenguin a pacients a la seva llar, si no que també proposaran una sèrie d’exercicis per a que ells completin amb intenció d’arribar a una millora de manera més ràpida.

D’aquesta manera, veient els avenços que s’aconsegueixen gràcies a les sessions de fisioteràpia i amb els pacients implicats amb els exercicis que se’ls recomana, s’aconsegueix un canvi per complert de l’actitud davant la malaltia arribant a una millora real de la qualitat de vida.

Gràcies a la fisioteràpia a domicili tot això s’aconsegueix sense que sigui necessari que el pacient hagi de sortir del seu domicili, o si ho fa no sigui per obligació a desplaçar-se a una clínica.

Els avantatges d’esperar-se al seu domicili

A vegades els pacients retarden els seus tractaments de fisioteràpia per que no es troben en les millors condicions per desplaçar-se a una clínica, o per que consideren que el propi desplaçament pot causar-los una nova lesió.

Si tenim en compte a persones de la tercera edat, aquests desplaçaments poden ser realment complicats quan es veuen afectats per qualsevol malaltia que limiti la seva mobilitat.

En aquests casos el servei de fisioteràpia a domicili, como el que s’ofereix a Barcelona, aporta  la solució precisa que totes aquestes persones estan necessitant.

A Fisiollar els nostres fisioterapeutes que es traslladen al  domicili del pacient, ho fan a la hora acordada, i amb tot el material necessari per a cada sessió de fisioteràpia.

Esperi’ns a la comoditat del seu domicili, a on plantejarem la millor estratègia per la rehabilitació, i per millorar la seva qualitat de vida.

L’única cosa que has de fer es trucar-nos per telèfon, o enviar-nos un  formulari de contacte. Como ho prefereixi.

L’atendrà un dels nostres fisioterapeutes i arribaran a un acord per  sobre dia y hora de la seva primera sessió de fisioteràpia, a la que li descomptarem, com a oferta de benvinguda 5 euros.