Cada dia son més les persones que estan afectades per malalties neurològiques.  S’incrementen els casos de Parkinson, Alzheimer, esclerosi múltiple o que pateixen alguna hemiplegia.

Algunes d’aquestes malalties es consideren cròniques doncs, a dia d’avui, no tenen curació possible, però això no vol dir que no es pugui treballar per a que les persones que les pateixen puguin alentir l’evolució dels símptomes i es trobin d’aquesta manera, amb una millora de la seva expectativa de qualitat de vida.

La fisioteràpia per les malalties neurològiques ofereix una ajuda real i eficaç per a que  el pacient aconsegueixi millorar i mantenir la seva autonomia i es distanciï, per tant, d’una situació de clara dependència, inclús a les tasques diàries més simples.

A les sessions e fisioteràpia s’actua sobre els símptomes propis d’aquests pacients, que solen presentar dificultats per mantenir l’equilibri, que pateixen tremolors o marejos  o que es troben en una situació de debilitat.

Cada malaltia amb el seu tractament més eficaç

Quan ens desplacem al domicili d’un nou client que pateix alguna malaltia neurològica sempre demanem informació sobre el seu diagnòstic i realitzem una valoració inicial del seu estat.

A cada cas, i atenent a la seva situació particular, proposarem la teràpia que sigui més adient i la que pugui oferir millors resultats.

 

En fem us de:

  • Mobilitzacions actives o passives
  • Mètode Bobath.
  • Neurodinàmica.
  • Exercicis Kabat, etc.

Sempre  impliquem als pacients a la seva recuperació, per que no siguin subjectes passius i es mobilitzin mitjançant exercicis que els proposarem al marge de les nostres sessions de fisioteràpia.

D’aquesta manera, i al veure tots els avanços que es van aconseguint gràcies a la teràpia, els pacients solen millorar el seu estat d’ànim, i veient l’evolució positiva podem insistir a la teràpia.

La fisioteràpia, a casa

Per qualsevol persona que pateixi una malaltia neurològica el més còmode es rebre una atenció domiciliaria.

Haver-se de desplaçar a una clínica pot suposar un esforç que no sempre es pot, o s’estigui disposat a fer tot i que sigui conscient dels beneficis que pot suposar.

A Fisiollar hem volgut posar-li més fàcil que mai a tots els nostres pacients, per aquest motiu som nosaltres qui ens desplacem al seu domicili.  

Sempre ho fem amb tot el material que pugui ser necessari a cada sessió, i sense que els nostres pacients tinguin que preocupar-se pels desplaçaments o les esperes.

Arribem a la hora acordada i realitzem la sessió de fisioteràpia, i al marge d’aquesta aconsellem i proposem exercicis per a que els nostres pacients practiquin la resta del temps.

Truqui’ns ara per telèfon, o enviï’ns un formulari, per sol·licitar dia i hora  per a que ens desplacem per al seva primera sessió de fisioteràpia.