La fisioteràpia per empreses és cada dia més sol·licitada i millor valorada per qui han decidit recórrer a aquest servei, del que no només se’n beneficien els treballadors ja que la mateixa empresa descobrirà com millora l’ambient laboral, millora la opinió dels treballadors cap a l’empresa i al mateix temps es redueixen les baixes laborals.

Efectivament, la fisioteràpia aconsegueix que, d’una manera indirecta, les empreses funcionin millor.

Els nostres fisioterapeutes estudiaran els diferents processos de treball mecànic, que a vegades son els causants per la seva mala planificació de sobrecàrregues o lesions, i proposaran modificacions amb la intenció de reduir riscos, sobreesforços i tensions, facilitant i millorant la realització de les diferents tasques. .

Aquests canvis, pel mateix fet de plantejar-los, son els que despertaran als treballadors una millor afinitat cap a l’empresa, doncs demostra una preocupació activa en conservar i millorar la salut d’aquestes persones.

Al mateix temps, per aquells treballadors que pateixin algun problema muscular o que requereixin, en qualsevol sentit, l’ajuda de la fisioteràpia, plantegem sessions que es poden rebre en les pròpies instal·lacions de l’empresa, o bé a casa del treballador.

D’aquesta manera aconseguim un canvi en les empreses per les que treballem, doncs l’estat físic, i també l’anímic, dels treballadors millora incrementant-se al mateix temps la productivitat i reduint-se les baixes laborals.

Educació mitjançant cursos i tallers dirigits per reduir riscos laborals

Quan iniciem un procés de transformació de les tasques del treball que es realitzen a cada empresa es aconsellable acompanyar aquesta modificació amb una tasca d’educació  dels treballadors per a que modifiquin de manera més eficaç aquelles costums que tenien.

Sobretot busquem que puguin completar les seves tasques reduint la fatiga i la tensió muscular, i això farà que les jornades laborals acabin amb un número menor d’incidències, lesions i llavors, amb menys baixes laborals.

Per la realització de l’estudi dels processos de treball ens desplacem a les empreses i rere l’anàlisi de les tasques de cada treballador, proposem les millores.

Fisioteràpia per empreses i per als seus treballadors

Cada empresa és diferent. Ho son les seves instal·lacions o les funcions que han de fer els treballadors. És per això, que per poder oferir-li un servei ben adient a les seves necessitats necessitem que contacti amb nosaltres i que ens expliqui la seva situació i el que vol aconseguir. .

A Fisiollar podem oferir-li un servei de fisioteràpia per empreses totalment personalitzat. Ens podem encarregar de plantejar canvis en els processos de treball, i d’oferir-li les sessions de fisioteràpia a la seva empresa o al domicili dels treballadors. .

Així que, si vol conèixer tot el que podem oferir-li i que li entreguem un pressupost a mesura, necessitaríem que contacti amb nosaltres.

Truqui’ns per telèfon, o enviï’ns  un formulari de contacte, i estarem agraïts de poder atendre’ls.