Azahara bravo – Fisioterapeuta Responsable Barcelona Sants

Oier Maraña – Fisioterapeuta responsable de Fisioaetxean (País Vasco)

Tibisay Rodriguez – Fisioterapeuta responsable de San Sebastian de los Reyes